fbpx

Prawo budowlane w ostatnich latach przeszło kilka zmian, niejednokrotnie ułatwiając rozpoczęcie inwestycji. W nowelizacji przepisów jasno określono jakie dokumenty należy złożyć występując o pozwolenie na budowę oraz w jakich wypadkach pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

– Pozwolenie na budowę – co? jak? u kogo?
Wniosek do wypełnienia jest dostępny w każdym starostwie lub urzędzie miasta będącego miastem powiatowym. Informacje do wpisania są łatwe do znalezienia, a niezbędne załączniki są wymienione na formularzu. Z informacji potrzebne są dane inwestora, adres inwestycji oraz jej przeznaczenie, a więcej do przypilnowania jest tylko kwestia załączników.

Do wniosku załączyć należy:
● projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany, każdy w trzech kopiach z niezbędnymi opiniami i pozwoleniami wynikającymi z odrębnych ustaw;
● oświadczenie o zgodności projektu z przepisami, wydane przez projektanta i projektanta sprawdzającego;
● oświadczenie odnośnie podpięcia inwestycji do istniejącej sieci ciepłowniczej wydane przez projektanta;
● kopie dokumentów uprawniających projektanta do wykonywania zawodu;
● oświadczenie o prawie do zarządzania działką przez inwestora;
● w wypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego należy dodać decyzję o warunkach zabudowy;
● potwierdzenia uiszczenia opłat skarbowych (jeżeli są potrzebne).

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć do urzędu, który często wystawia decyzję w jeden do dwóch miesięcy. Termin nie jest jasno określony, gdyż w czas do wydania decyzji nie są wliczane dni, gdy urząd czeka na ewentualne korekty mające być wprowadzone przez inwestora.

Po wydaniu pozwolenia na budowę prace należy zacząć w trzy lata od daty wydania i nie wolno ich przerywać na więcej niż trzy lata. Jeżeli jeden z tych terminów nie zostanie dotrzymany to należy rozpocząć całą procedurę występowania o pozwolenie na budowę od nowa.

Pozwolenie na budowę – po co, jak można bez?
Parterowy, całoroczny dom mieszkalny wybudować można już bez pozwolenia na budowę. Istotne jest jednak przestrzeganie serii ograniczeń oraz wciąż należy taki budynek zgłosić do urzędu miasta bądź starostwa.

Odpowiedni formularz jest dostępny w budynku urzędu bądź na stronie internetowej. Podczas wypełniania zgłoszenia podać należy:
● termin rozpoczęcia;
● rodzaj prac;
● zakres prac;
● oświadczenie o własności działki;
● szkic projektu budynku. Co istotne, szkic projektu nie musi być wykonany przez architekta, jednak urzędy mogą mieć zastrzeżenia, jeżeli szkic będzie zbyt nieprofesjonalny.

Po złożeniu zgłoszenia urząd ma 30 dni na zareagowanie i jeżeli w tym czasie nie pojawiły się żadne zastrzeżenia, to można rozpocząć budowę.

Wracając jednak do ograniczeń, które muszą być wzięte pod uwagę przy projekcie, to pamiętać należy, że dom może mieć 35 m2 licząc po zewnętrznym obwodzie ścian. Dom może być wzniesiony w mieście lub poza nim, jednak musi być wolnostojący oraz parterowy, choć w domu może być antresola.

30m2 mieszkania za 300k? NIE!
Obecna sytuacja jest okazją dla wszystkich, którzy marzą o własnych czterech kątach i ucieczce z miasta. Procedury prawne zostały zdecydowanie uproszczone, a coraz większa dostępność domów w technologii szkieletowej pozwala na wznoszenie mikrodomów przyjaznych środowisku.