fbpx

HAT-BUD sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 (link otwiera się w nowym oknie). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej w domenie hat-bud.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 28-05-2020r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27-12-2022r.

Strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.1 na poziomie A.

Zgodnie z zaleceniami, dla treści dostarczanych przez dostawców zewnętrznych, które nie spełniają wytycznych, tj:

  • znajdującego się na stronie głównej filmu promocyjnego;
  • znajdującej się na stronie głównej mapy z zaznaczoną siedzibą firmy;

dostępne są wersje alternatywne.

Strona internetowa jest także częściowo zgodna z wyższymi poziomami dostępności (poziom AA oraz Poziom AAA), między innym dla następujących kryteriów:

  • Dopasowanie do ekranu – strona wykonana jest w technologi responsywnej, zapewniającej dostosowywanie się treści do różnych szerokości ekranów;
  • Kontrast – wizualna prezentacja tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 4.5:1;
  • Kontrast (wzmocniony) – dostępna jest wersja strony internetowej, dla której wizualna prezentacja tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 7:1;
  • Zmiana rozmiaru tekstu – rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez utraty treści lub funkcjonalności.

Data sporządzenia deklaracji: 27-12-2022r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 27-12-2022r.